top of page

Al. Jana Pawła II 61 / 153, 01-031 Warszawa

tel: 514 984 332

Psychologist for Children
Therapy
DIY Children Activities

DIAGNOZA W KIERUNKU SPEKTRUM AUTYZMU

W procesie diagnozy spektrum autyzmu bierze udział wielodyscyplinarny zespół specjalistów.

W standardowym pakiecie diagnostycznym odbywają się:

1. Konsultacja psychiatry dziecięcego

2. Psychologiczna ocena zdolności intelektualnych

3. Diagnoza funkcjonalna wykonana testem ADOS-2

3. Obserwacja w grupie dzieci

4. Obserwacja logopedyczna

Proces diagnostyczny trwa do 3 miesięcy. Kończy się wydaniem opinii o stanie zdrowia oraz kompletem dokumentów potrzebnych do uzyskania dalszego wsparcia, m.in. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności.

PSYCHIATRA DZIECIĘCY

dr n.med. Anna Dunajska

Psychiatra specjalizujący się

w diagnostyce i leczeniu zaburzeń neurorozwojowych, w tym autyzmu

i zespołu Aspergera.

Studiowała i specjalizowała się

w Łodzi i Warszawie. Odbyła liczne staże w kraju i za granicą, w tym

w Mind Institute , San Diego,

w Kalifornii. Na stałe współpracuje

z wybitnymi specjalistami w zakresie genetyki klinicznej, neurologii dziecięcej, logopedii, gastroenterologii i pediatrii metabolicznej, prowadząc diagnostykę przyczyn i skutków zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci, także najmłodszych.

TESTY PSYCHOLOGICZNE
DIAGNOZY SPECJALISTYCZNE

W poradni wykonujemy szereg testów psychologicznych i obserwacji specjalistycznych, m.in.:

- diagnoza funkcjonalna ADOS-2

- testy intelektu (IDS, DSR, StanfordBinet5)

- diagnoza logopedyczna

- diagnoza umiejętności sensomotorycznych

- diagnoza SI

- diagnoza poznawcza Profilem Psychoedukacyjnym PEPR-3PL.

Nasi psychologowie udzielają konsultacji i wsparcia Rodzicom, którzy nie zdecydowali jeszcze o rozpoczęciu diagnozy swoich dzieci, a u których zauważono trudności rozwojowe.

CENTRUM MEDYCZNE KAJTEK
Poradnia Neurorozwojowa Gabinet Psychiatryczny

bottom of page