top of page

OFERTA EDUKACYJNA

Przedszkola terapeutyczne stworzone zostały dla dzieci, którym trudno odnaleźć się w dużych grupach w przedszkolach ogólnych, jako pośredni przystanek w drodze do ich dalszej edukacji. 

W naszych przedszkolach realizowana jest Podstawa Programowa Ministerstwa Edukacji i Nauki, dostosowana do aktualnych możliwości naszych podopiecznych. Uczymy się w małych kilkuosobowych grupach, które prowadzone są zawsze przez dwoje terapeutów grupowych. W ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nasi podopieczni mają codziennie zajęcia z różnymi specjalistami: psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i terapeutą SI. Ćwiczymy też umiejętności komunikacyjne w diadach oraz trenujemy umiejętności społeczne (TUS).

bottom of page